Agentura realizuje

společenské, kulturní a sportovní projekty a na dalších participuje.