Agentura realizuje společenské, kulturní a sportovní projekty

a na dalších participuje. Rádi pořádáme zejména akce benefiční,

a tak děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají v duchu motta

BERME Z MINULOSTI OHEŇ, NIKOLIV POPEL!