SETKÁNÍ A KONCERT NEBE PLNÉ HVĚZD


A PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI 2016


sady Národního odboje, sobota 30. dubna 2016 od 16, 30 hodin 

                                                                                                                             

                                                                                    

                                                                       
Slavnostní setkání a benefiční koncert NEBE PLNÉ HVĚZD pořádám v brněnských sadech Národního odboje u příležitosti výročí osvobození již od roku 2005. Právě tam totiž stojí již přesně třicet let betonový pilon, na němž je napsáno: v těchto místech stával v době nacistické okupace v letech 1939 – 1944 koncentrační tábor Pod kaštany.

Při hudbě mnoha žánrů si každoročně připomínáme události a následky nejstrašnější války v dějinách lidstva, bez ohledu na to, zda k nám v roce 1945 přišla svoboda s vlajkou s mnoha či jenom s jednou hvězdou. Hvězdy ale nejsou jenom na vlajkách. Nebe je plné hvězd, jejichž záře je viditelná na Zemi, i když ty hvězdy samotné už dávno zanikly. Stejně jako jsou lidé, jejichž odkaz nás osvětluje, i když už oni samotní nejsou mezi živými. Od roku roku 2006 tak jmenovitě uctíváme také umučené a popravené během 2. světové války, ke kterým se vztahuje v příslušném roce nějaké to výročí, a po kterých jsou pojmenovány ulice brněnských městských částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky. Tomuto každoročnímu setkávání říkáme s odkazem na místo konání PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI, neboť sady Národního odboje – park před legendárním klubem Šelepka – leží na rozhraní tří zmíněných městských částí.
V letošním roce budou připomenuti např. ing. Václav Bureš a Karel Čápek (Brno-střed), MUDr. Vladimír Kubeš (Královo Pole), František Chládek a Jaroslav Mezník (Žabovřesky). Všichni zemřeli v roce 1941, stejně jako MUDr. Vojtěch Jílek (rodák z Bystrce, ulice Jílkova v Židenicích), který byl popraven v září 1941 v Kounicových kolejích. Stejné křestní jméno jako významný prvorepublikový orelský činovník má i brněnský biskup Vojtěch Cikrle: „Moji rodiče si jej velmi vážili a jeho poprava se dotkla celé mé rodiny. Dr. Jílek byl blízkým přítelem a spolupracovníkem mého strýce a kmotra prof. Zdeňka Svobody. To, že válku přežil, bylo důkazem, že jeho kamarád i v mučírnách gestapa vydržel mlčet a nezradil."
Stejně jako je záměrně zvoleno místo pro setkání a pietní akt s položením kytic u pomníku, záměrně jsou voleni i umělci toho kterého roku. Jako jakýsi lidský kontrapunkt k historickým výročím a výročím umučených a popravených odbojářů zvu každoročně účinkující, kteří v tom kterém roce slaví životní či umělecká jubilea. Jako memento, jako doklad času života, který je každému z nás vyměřen, a radosti z něj. I proto název NEBE PLNÉ HVĚZD a PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI...
V letošním roce si připomeneme při vystoupení Big bandu Gustava Broma pětadevadesátiny pana kapelníka Broma a s orchestrem zazpívá, krom jiných, v roce 1941 narozený Jiří Duchoň. Stejný ročník narození je i Jan Slabák, který zahraje se svou Moravankou, a životní jubileum má také jedna ze zpěvaček Moravanky Daniela Magálová. Naše nejstarší bigbítová skupina Synkopy 61 má pětapadesát a hudbou bude slavit i její zakladatel a kapelník Petr Směja, který má letos sedmdesát. Stejně jako další člen kapely Pavel Pokorný a známý brněnský countryman Walda Plch. Svoje výročí má také renomované hudební seskupení Vinařští romantici a ročník narození 1951 mají jeho opory Zdeněk Šmukař a Zdeněk Junák. Pětapadesátiny slaví písnička Jaromíra Hniličky Pozdrav astronautovi známá jako Dobrý den, majore Gagarine, která zazní i v hantecu v podání letos pětapadesátiletého Honzy Hlaváčka.
Kromě zmíněných jubilantů účinkují Jaromír Hnilička, který zazpívá novou písničku MŮJ PŘÍTEL ČAS dedikovanou Gustavu Bromovi, Tibor Lenský, který zazpívá Bromovu DUBEN, PRVNÍ DUBEN, Mojmír Bártek, který také zahraje u pomníku, Draha Kristenová, která zazpívá s Jiřím Duchoněm VOLÁ TRUBKY HLAS, Ivana Slabáková, Břetislav Osička, kteří zazpívají s Moravankou, Libor Machata, který zahraje s jubilantem Hlaváčkem a Vlasta Horváth s kapelou a s připomenutím romského holokaustu.
Zvány jsou i další jubilující osobnosti např. sportovní legendy Ivan Mrázek či Karol Divín, výtvarník Valér Kováč či spoluautor „třicetiletého" pomníku v parku ing. arch. Zdeněk Makovský. V úvodu programu se představí letos devadesátiletý Dr. Jiří Lysák, vyznavač trempského hnutí, který se v době okupace zapojil do protifašistického odboje. Vystoupí společně s Petrem Bendem a Romanem Horkým, kteří zahrají píseň KAVČICE věnovanou popraveným trempům Josefu Dřevikovskému a Janu Hlaváčovi.
Osobně je mi velmi líto, že se piety v parku nemůže zúčastnit spisovatelka Kateřina Tučková. Mohlo tak dojít k symbolickému setkání její fiktivní Gerty Schnirch, vyhnané z Brna v květnu roku 1945, s tátou muzikanta Mojmíra Bártka, MUDr. Adolfem Bártkem, umučeným v únoru 1945 v Kounicových kolejích.

Koncert NEBE PLNÉ HVĚZD se koná s podporou a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, a s podporou města Brna  a pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.
PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI se konají pod záštitou starostů MČ Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky. Moderuje Barbora Černošková. Vstup je díky podpoře JMK a města tradičně volný.

Vladimír Koudelka                                                                                                  

 

Fotky viz FOTOGALERIE: NEBE PLNÉ HVĚZD 2016

www.nebe2016.cz


__________________________________________________

 

 

 

 

 

       

 

 

Slavnostního koncert k 68. výročí osvobození Brna NEBE PLNÉ HVĚZD PODEVÁTÉ

a OSMÉ PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI aneb Sedm sedmdesátníků v parku

 

 v sadech Národního odboje

– v parku před klubem ŠELEPOVA No.1 –

30. dubna od 16, 30 hodin.

Letos již podeváté připomeneme pod záštitou primátora statutárního města Brna památku osvoboditelů Brna hudbou a zpěvem a již  poosmé si budeme na rozhranní městských částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky  pod záštitou starostů připomínat  brněnské odbojáře, po kterých jsou pojmenovány ulice našeho města. Za MČ Brno-střed např. Richard Körner, Stanislav Roubal, Hugo Trub, za Brno-Královo Pole např. JUDr. Max Galandauer, prof. PhDr. František Hrubý, Otakar Klusáček  či Arnošt Trtílek a za  MČ Brno-Žabovřesky např. Emanuel Klíma, Josef Horák či František Nohavica.        

To jsou jména těch, kteří byli popraveni či umučeni přesně před sedmdesáti lety – v roce 1943 – a  jejichž jména připomeneme společně s dalšími historickými událostmi vztahujícími  se  k  Brnu a jeho městským částem. V roce 2013 to bude mj. založení kláštera cisterciaček na Starém Brně (1323 – 690. výročí) a udělení prvního privilegia Brnu Václavem I.(leden 1243 – 770. výročí).

     Po položení kytic u pomníku v parku, který období nacistické zvůle během druhé světové války připomíná, uctíme brněnské odbojáře i osvoboditele Brna, jak je již zvykem, hudbou všech žánrů. Úvod obstará WRAA DAP BAND ze Smetanky Zdeňka Treblíka a zpěváci Tereza Marečková, Martina Grulová, Anežka Doležalová, Robin Schenk a Zuzana Gamboa. Kapelník Zdeněk Treblík bude první z oceněných jubilantů, kteří se narodili  v témže roce, který se stal zároveň i posledním rokem života připomínaných odbojářů. Dalším jubilantem je Helena Blehárová a po ní se představí absolvent brněnské JAMU Felix Slováček (přijede i mladý Felix – dohromady mají letos 100, stejně jako ALPA, která byla založena v Králově Poli.). Další ze sedmdesátníků, kteří se vepsali do hudebních dějin města Brna, jsou Milan Černohouz a Radek Rettegy. S Brnem je spojený i Jaroslav Wykrent, v  doprovodu bratra Jana zazpívá také letos sedmdesátiletý Václav Neckář, který se několikrát v místě konání akce již představil,  a letos pětadvacetiletí Gajdoši Brno. Nesmí chybět ani držitelé Ceny města za hudbu Jaromír Hnilička a Erik Knirsch a letos rovněž jubilující pěvecká legenda Jarmila Veselá. Na pódiu se představí také významné brněnské občanky, paní Věra Růžičková, olympijská vítězka z Londýna, letos pětaosmdesátiletá, a Mája Dočkalová, manželka generála Dočkala, který pomník v parku před lety odhaloval. Svatbu měli v roce 1943 – tedy v roce, který letos akcentujeme. Předáním kytic těmto dámám budeme dokladoval jeden ze smyslu akce – ztotožňování se občanů s městskými částmi a městem Brnem prostřednictvím osobností a událostí let minulých, ale i současných. Produkuje Vladimír Koudelka (64).     

 

           

 

Slavnostní koncert k osvobození Brna pořádám s partnery pod názvem

NEBE PLNÉ HVĚZD

s přispěním statutárního města Brna a pod záštitou primátora každoročně od roku 2005. Letos tedy již poosmé. Pro konání koncertu jsem zvolil sady Národního odboje, neboť kromě osvoboditelů Brna připomínáme pravidelně i brněnské odbojáře, po kterých jsou pojmenovány ulice našeho města. Mnozí z nich byli internování v koncentračním táboře, který stával nedaleko místa konání akce.

Sady Národního odboje leží na rozhraní městských částí Brno-střed, Královo Pol a Žabovřesky, takže od roku 2006 připomínáme pod záštitou starostů a s podporou městských částí zejména ty popravené či umučené občany našeho města, po kterých jsou pojmenovány ulice ve zmíněných městských částech.

Letos budou připomenuti František Drobný, Matěj Pavlík-Gorazd, Jan Uher,Václav Jiříkovský, Josef Kudela, Josef Tvrdý a Bohuslav Všetička (Brno-střed), Jan Florian, František Hutař, Ladislav Kabátník, Petr Kaman, Bohumír Košina, Miroslav Křivý, Josef Podešva, Fráňa Ptašinský, Josef Rameš, Josef Skřivan, Karel Staněk, Jaroslav Škára, Rudolf Terer a Tomáš Vacek (Brno-Královo pole), Adolf Burian, Čestmír Jelínek, Jaroslav Kallab, Jaroslav Král, Karel Sirotek, Alois Šeránek a Břetislav Šmejkal (Brno-Žabovřesky).

Všichni byli umučeni či popraveni v roce 1942 – tedy před rovnými sedmdesáti lety.

Po položení kytic u pomníku v místě konání akce, který období nacistické zvůle během druhé světové války připomíná, uctíme konkrétní i bezejmenné občany Brna, kteří se na osvobození města podíleli, jak je již zvykem, hudbou všech žánrů.

Úvod obstará mladý Big Band ze Smetanky Zdeňka Treblíka a zpěváci Tereza Marečková, Martina Grulová, Anežka Doležalová, Robin Schenk a Zuzana Gamboa.

S mladými muzikanty si rád zahraje i letošní osmdesátník Jaromír Hnilička a první ze sedmdesátníků, které jsme pozvali, další z dlouholetých sólistů orchestru Gustava Broma Mojmír Bártek. Dále zazpívá král moravské lidové písničky Jožka Černý a pozvání přijal letos rovněž sedmdesátiletý Karel Vágner. Ten přiveze i svoje děti Josefa a Terezu.

Posledním do party hudebních osobností narozených v roce 1942 bude současný člen divadla Semafor Jiří Štědroň, který důležitou část svého života rovněž spojil s Brnem.

Součástí letošní akce je také připomenutí 140. výročí založení pivovaru STAROBRNO,  který provází tuto ojedinělou brněnskou benefici již od prvního ročníku v roce 2005.

Slavnostní koncert k 67. výročí osvobození Brna NEBE PLNÉ HVĚZD POOSMÉ

a SEDMÉ PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI se konají 30. dubna

v sadech Národního odboje – v parku před klubem v Šelepově ulici – od 16, 30 hodin.

Vstup je tradičně volný!

 

 

 

NEBE PLNÉ HVĚZD POSEDMÉ

slavnostní koncert k 66. výročí osvobození Brna a ukončení 2. světové války a

šesté PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI

sady Národního odboje (park před klubem Šelepova No.1), sobota 30. dubna 2011 v 16, 30

 


Tradiční brněnská benefiční akce připomíná prostřednictvím historických událostí a hudebních vystoupení „obyčejné“ hrdinství konkrétních občanů města Brna během 2. světové války. Připomenuta budou tradičně výročí brněnských odbojářů, po kterých jsou pojmenovány ulice města, samozřejmě i památka těch, kteří Brno osvobozovali.

Součástí projektu jsou od roku 2006 také Příhraniční slavnosti městských částí Brno-střed, Brno-Královo Pole a Brno-Žabovřesky, konané s podporou zmíněných městských částí a pod záštitou pánů starostů (sady Národního odboje – park před klubem Šelepova No.1 – se nachází na rozhraní zmíněných městských částí). Každý rok připomínáme výročí spojená s Brnem, letos zejména 920. výročí první písemné zmínky o Brně a další události související s brněnským hradem Špilberkem. Právě jeho se totiž první písemná zmínka v Kosmově kronice týkala.

Zcela výjimečně opomeneme letos geometrický střed Brna, který byl lokalizován právě v místě konání akce a který loni za zvuku trumpety Jaromíra Hniličky a speciálně zkomponované skladby „Jede Kudrna okolo Brna, skrz ječná zrna hledá střed Brna“ znovu „posvětili“ tři starostové a náměstek primátora. Studenti Masarykovy univerzity (sdružení pod názvem STŘED) totiž výsledky našeho měření z roku 2006 zpochybnili tvrzením, že „vycházíme-li za styčných bodů daných lokacemi Torstensonových vojsk dne 23. srpna 1945 v 11 hodin dopoledne“ nemůže být geometrický střed statutárního města Brna tam, kde teď je. Takže budeme opět přeměřovat. Místo konání akce ale akcentovat neopomeneme. Využijeme kumulace umělců, představitelů města a dalších osobností a 30. dubna 2011 slavnostně otevřeme zrekonstruované sady Národního odboje – park před klubem Šelepova No.1. A i k tomu bude muzika.

Jako každým rokem chceme oslovit publikum všech věkových kategorií a k tomu směřuje také hudební dramaturgie. Tradičními účastníky jsou brněnská rodačka EVA PILAROVÁ, letos vystoupí v doprovodu Milana Dvořáka a Víta Fialy, a držitel Ceny města Brna za hudbu JAROMÍR HNILIČKA, který zahraje i jeden ze svých nejznámějších opusů, jehož autorství se ovšem na protest proti vstupu sovětských vojsk v roce 1968 zřekl. První kosmonaut světa Jurij Gagarin za to ale nemůže. Letos je to již padesát let ode dne, kdy vyletěl do kosmu, a právě toho 12. dubna 1961 složil Jaromír Hnilička Pozdrav astronautovi – píseň známou spíše jako Dobrý den, majore Gagarine. Svoje abrahámoviny slaví také naše nejstarší hrající bigbeatová skupina SYNKOPY 61 a slavit začne právě na Šelepce. POBROM BAND (nově složené seskupení „starých bardů“ v čele s Jaromírem Hniličkou, Mojmírem Bártkem, Tiborem Lenským, ale i s talentovanou Andreou Priechodskou) zahraje úvodní IN THE MOOD a připomene 90. výročí narození Gustava Broma. Mladé publikum jistě osloví TRIO MICHALA ŠINDELÁŘE, syna populárního Dědka z Katapultu, a ONDRA HAVLÍK (MAKO MAKO).

Za možnost uspořádat již posedmé tuto benefici děkujeme všem partnerům a kamarádům. Jsou to zejména

STAROBRNO, PŘEMYSL VESELÝ, ZEMAKO, ZAHRADY ZAPLETAL, BRNĚNKA a další….

Celá akce se koná s podporou statutárního města Brna a pod záštitou pana primátora.

Vstup do parku je volný!

KONCERT K OSVOBOZENÍ BRNA - NEBE PLNÉ HVĚZD - Nebe plné hvězd.jpg (normální)